OM OSS


Nordial Adhesive AB har lång erfarenhet av branschen fastän företaget är ungt. Med mer än 30 års erfarenhet står vi oss tryggt.

Tillväxten har varit god och idag har vi kunder spridda över hela Skandinavien och Baltikum.

Vår ambition är att växa på samtliga marknader. Det kan vi göra tillsammans med våra samarbetspartners, några av de stora limproducenterna i Europa och deras resurser inom forskning och utveckling. Utan att för den skull göra avkall på det lilla företagets tillgänglighet och flexibilitet.

Vi utvecklar, producerar och marknadsför med stor erfarenhet kundanpassade lösningar såväl som beprövade standardlim inom området industrilim. Genom våra laboratorier genomför vi framtagning och utprovning av anpassade lim till specifika maskiner, applikationer och användningsområden. Vi vänder oss i huvudsak till den pappersbearbetande industrin, livsmedels-, möbel- och monteringsindustrin.

Nordial Adhesive AB skall med relevant produktkännedom tillhandahålla av kund efterfrågad produkt till rätt pris vid utlovad tid. Genom lokal närvaro, rätt kompetens och service utöver det vanliga ska vi vara den naturliga affärspartnern inom området industrilim i Skandinavien och Baltikum.