Nordial
Adhesive


Nordial Adhesive erbjuder ett brett produktsortiment och skräddarsyddar lösningar inom området industrilim. Vi är övertygade om att bra affärsrelationer bygger på ömsesidigt samarbete. Vår personal är lyhörd inför ditt behov och kan bidra väsentligt till att ditt företags slutprodukt är konkurrenskraftig på marknaden.

Våra kunder beskriver gärna vår personal med orden:
”erfaren, hög kompetens och långsiktigt tänkande


  • Nordial skall möta de miljömål och krav som marknaden ställer på oss
  • Vi utvecklar, producerar och marknadsför med stor erfarenhet kundanpassade lösningar såväl som beprövade standardlim inom området industrilim.

KOM I KONTAKT MED
OSS REDAN IDAG

Hållbarhet


Nordial skall möta de miljömål och krav som marknaden ställer på oss såväl i produktionsprocessen som i förbrukarledet, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart utan avkall på kvalitet.
Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi aktivt för att utveckla och förbättra miljöriktiga produktionslösningar gällande teknik och resurshushållning.

Läs mer

Företaget


Nordial Adhesive AB har lång erfarenhet av branschen fastän företaget är ungt. Med mer än 30 års erfarenhet står vi oss tryggt.
Tillväxten har varit god och idag har vi kunder spridda över hela Skandinavien och Baltikum.

Mer om oss